Agrotox
     Toksin bağlayıcı üründür..

Yararlar;
• Doğal toksin bağlayıcıdır.
• Eklendiği yemin kalitesini arttırır.
• Topaklanmayı engeller.
• İyi pelet bağlayıcıdır.

      İçerik

• Alüminosilikat

Dozaj;
• Bütün hayvan türlerinde, 1 ton yemin içine 1-2 kg olarak eklenir.
Paketleme;
• 25 kg kraft torba.