Agro Hoof
     Ruminantlar için ayak banyosu. 

Yararlar;
• İneklerde ayak dezenfektanı olarak kullanılır.

      İçerik

• Bakır
• Çinko
• İyodür
• Kekik yağı

Dozaj;
• 100 L suyun içine 1-2 L ilave edilir.
Paketleme;
• 5 L plastik şişe.