Libido-Inn
     At ve develerde libido düşürücü doğal üründür.

Yararlar;
• At ve develerde sakinleştirici etkisi vardır.

      İçerik

• Esansiyel yağ karışımı

Dozaj;
• Yarıştan bir hafta önce, her hayvana günlük 50 ml verilir.
Paketleme;
• 1 L plastik şişeler.